Üniversite Yaşamı

denizli tarafından 14 Ekim 2012 tarihinde yazılmıştır.

Ailelerinden uzakta üniversite ortamına gelen gençlerde, bir grubun üyesi olma, bir meslek sahibi olma ve geleceğe yön verme idealleri ile yeni bir okula, yeni bir kente ve yabancı bir çevreye uyum sağlama çabaları değişik sorunlar ortaya çıkarmakta, mersin escort bayan öğrenciler geleneksel düzene ve kendilerine yabancılaşabilmektedir (Yılmaz, Yılmaz ve Karaca 2008). Kaygı bireyin tehlikeli ya da tehdit edici olarak algıladığı, etkilerinin hoş olmadığını umduğu çevresel kaynaklı bir uyarıcıya bağlı olan bireyde oluşan bir ruh halidir. Kaygının açıklamasında ve verilen tanımlarda sosyal ve kültürel etmenlere daha büyük bir önem verildiği görülmektedir. Genel olarak bireyi olumsuz etkileyen duyguların kişide kaygı meydana getirdiği söylenebilir ( Çakmak ve Hevedanlı 2005; Yalçın 1997). Depresyon ve anksiyete bozukluklarının en yaygın görülen ruhsal bozukluklar olduğu bilinen bir gerçektir (Kaya, Genç, Kaya ve Pehlivan 2007; Kılıç ve Şener 2005). Öğrencilik döneminde stres etkenlerini ve bunların tetikleyebildiği ruhsal rahatsızlıkları araştıran çalışmalar, depresyonun öğrenmeyi olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. mersin escort bayan Öğrencilerde depresyon ve anksiyete belirtilerinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Gençlik dönemi, bireyin sosyal ve fiziksel değişiklikler yaşadığı, duygusal, davranışsal, cinsel, ekonomik, akademik ve toplumsal çatışma yaşadığı, kimlik bulma çabalarının arttığı bir çelişkiler dönemidir. Bu dönemde üniversite gençliğinin ruhsal sağlığı, toplumsal sağlığın önemli bileşenlerinden biri olmaktadır (Kaya ve ark. 2007). Alt sosyo-ekonomik durumda bulunan ergenler eğitim, kültür, sosyal faaliyetler, iyi bir yaşam ve çalışma ortamı gibi pek çok olanaktan yoksun olmakta, ya da bunlara yeterince sahip olamamaktadır. Elbetteki bu gibi koşulların onlarda çeşitli engellenme duyguları yaşatması olasıdır. Bu nedenle, onlara göre daha fazla olanaklara sahip olan orta ve üst sosyo-ekonomik durumdaki ergenlere kıyasla daha fazla depresyon, anksiyete benzeri duygulanımları yaşama Pozcu escort ve bunları somatik belirtiler şeklinde sergileme ihtimalleri de yükselmektedir (Şahin, Batıgün ve Uğurtaş 2002). Anksiyete yaşam kalitesini çok yönlü olumsuz etkileyebilir. Üniversite öğrencilerinin anksiyetelerinin ne durumda olduğunu ve bunla ilişkili olabilecek diğer bazı özelliklerinin bilinebilmesi ve daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak araştırma-geliştirme çalışmalarına zemin hazırlamak bakımından bu çalışma önem taşımaktadır. Araştırmanın evreni 2007-2008 öğretim yılında İstanbul ili kredi ve yurtlar kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden oluşmaktadır. İstanbul ili kredi ve yurtlar kurumuna bağlı toplam 14 kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. İstanbul il merkezindeki 14 kız öğrenci yurdundan bir tanesi rastgele örnekleme Pozcu escort yöntemine göre seçilmiştir. Bir kız yurdunda toplam 170 öğrenci bulunmaktadır, ancak araştırmaya katılmayı kabul etmeme, sorulara eksik yanıt verme vb. nedenlerle toplam 158 kız öğrenci http://mersinescort.thalabel.com/ araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın tipi tanımlayıcı türdendir. Bu araştırmada yurtta kalan kız öğrencilerde anksiyete düzeyinin belirlenmesi ve demografik değişkenlerle ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kurumdan izin alındıktan sonra araştırmaya başlanmıştır. Tüm öğrenciler çalışmaya katılmak ve isim belirtmek zorunda olmadıkları, verilerin bilimsel araştırma için kullanılacağı biçiminde açıklama yapılarak bilgilendirilmiş, araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 158 öğrenci bire bir yüz yüze görüşme ile anketleri doldurmuştur. Veri toplamak için mezitli escort bayan kız öğrencilerin medeni durumu, çalışma, burs alma, maddi ve aile durumu gibi bilgileri içeren Bilgi Formu ve öğrencilerin anksiyete düzeylerini ölçmek için Beck Anksiyete Envanteri (BAE) kullanılmıştır. Bu ölçek 21 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru 0 (hiç) ile 3 (ciddi derecede) arasında değerlendirilmektedir ve yüksek puanlar anksiyete yakınmalarındaki artışa işaret etmektedir. Böylece bu ölçekten alınabilecek toplam puan 0 ile 63 arasında değişmektedir. Toplam puanın yüksekliği bireyin yaşadığı anksiyetenin şiddetini gösterir. Beck ve mezitli escort bayan arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlaması Ulusoy (1993) tarafından gerçekleştirilmiştir

6 sene önce yazılmıştır.
EtiCanlar:
"Üniversite Yaşamı" bu yazı 14 Ekim 2012 tarihinde saat 09:48 sularında "Genel" kategorisinde yayınlanmış olup "denizli" tarafından yazıldığı sanılmaktadır..Ve sayaçların yaptığı açıklamaya göre 400 kere okunduğu söylenmektedir..Ayrıca Henüz yorum yazılmamış bir konudur
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • Bu Yazı Hakkında Birşeyler Demek İstermisiniz?

    Her Hakkım Saklıdır®™ Ben Bile Bulamadım :)
    mersin escort canakkale escort kibris escort balikesir escort van escort bursa escort konya escort sivas escort izmir escort izmit escort eskisehir escort